Hesperian Health Guides

در دو ماه اول زندگی نوزاد به دفعات به دیدارش بروید و او را معاینه کنید


NWTND Newb Page 11-2.png


قابله و یا شخص دیگری که آموزش دیده است باید پس از تولد به مراقبت از مادر و نوزاد ادامه دهد. مادر و نوزاد می توانند برای معاینات به درمانگاه مراجعه کنند ولی در صورت امکان باید این معاینات در منزل انجام شود تا مادر و فرزند مجبور به سفر نباشند و یا در درمانگاه در معرض بیماری های دیگر قرار نگیرند. مادر و نوزاد را یک روز، سه روز، و یک هفته پس از تولد معاینه کنید. معاینه دیگری در هفته ششم پس از تولد می تواند مفید باشد. در صورت مشاهده هر اشکالی، به دفعات بیشتری به عیادت مادر و نوزاد بروید. عیادت های مکرر از مادر و نوزاد بهترین راه برای تحت نظر گرفتن مشکلات سلامتی است پیش از اینکه اینگونه اشکالات خطرناک یا مرگ آور شوند.